Employer Branding

event-marketing to nie tylko komunikacja na zewnątrz. To coraz ważniejsze narzędzie komunikacji wewnętrznej, rozwijania i utrzymywania relacji ze swoimi pracownikami i dostawcami. Ta część oferty event-factory skierowana jest przede wszystkim do działów human resources. Oferta event-factory w tej dziedzinie to kompilacja doświadczeń zdobytych w innych obszarach aktywności: w zakresie imprez masowych, eventów promocyjnych i wizerunkowych, a także widowisk plenerowych, koncertów, czy konferencji i kongresów. 

Rozwiązania sprawdzone w powyższych obszarach implementujemy z powodzeniem na grunt imprez pracowniczych, co daje nam możliwość zaprezentowania nowej jakości oferty w zakresie integracji i eventów dla pracowników. Dlaczego? Bo uważamy, że format komunikacji jest tu równie ważny co w komunikacji zewnętrznej, marketingowej, a pracownicy są ważnym nośnikiem opinii i mają tak samo istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy jak klienci, kontrahenci, czy konkurenci. 

I tak wykorzystanie doświadczeń związanych z organizacją imprez masowych pozwala na zapewnienia odpowiednich standardów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, wprowadzenie pełnej identyfikacji wizualnej eventu wraz z jego znakiem słowno-graficznym jak przy akcjach promocyjnych, czy wizerunkowych pozwala na właściwy branding wydarzenia i tworzy pewną klamrę wizualną, a wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów rejestracji uczestników, kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu, przeniesionych z dużych konferencji sprawiają, że piknik pracowniczy wprowadzamy na zupełnie inny poziom profesjonalizacji.

Nie oferujemy rozwiązań szablonowych i powtarzalnych. W grze rynkowej w tym zakresie również nie stosujemy kryterium najniższej ceny, bo wychodzimy z założenia, że jakość obroni się sama, co potwierdzają w swoich opiniach również nasi Klienci.   

Oferta agencji event-factory w tym obszarze to kompleksowa organizacja plenerowych pikników pracowniczych z udziałem od kilkuset do 10 000 uczestników, imprezy integracyjne i teambuildingowe dla mniejszych grup, czy eventy okolicznościowe (np. bale karnawałowe), a także fabularne rozgrywki opcjonalnie łączące świat wirtualny ze światem rzeczywistym w postaci gier miejskich.

Zajmujemy się także organizacją incentive i luxury travel dla kilku- lub kilkunastoosobowych grup. Oferujemy organizację hi-endowych spotkań i wyjazdowych posiedzeń zarządów.

Wśród realizacji tego typu wymienić należy organizację pikników dla pracowników Hewlett-Packard z udziałem 2500-5000 osób, organizację jubileuszowego pikniku pracowniczego Zakładów Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty), czy pikniku dla Bahlsen-Lajkonik.