Fundusze Europejskie

event-factory s.c. K. Koper, S.Godula realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.


Celem projektu jest realizacja ekspansji agencji event-factory na rynku Chińskim poprzez nawiązanie stałej długoterminowej współpracy z rodzimymi podmiotami świadczącymi usługi event-marketingowe dla odbiorców B2B na rynku chińskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 200.000 PLN